نویسنده: farjouddpt

عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: لزوم ایجاد کمیته ملی پایش و غربالگری ستون فقرات

https://telegram.me/numss عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: عدم بررسی سیستم اسکلتی عضلانی در چک آپ های متعدد/ لزوم ایجاد کمیته ملی پایش و غربالگری ستون فقرات سازمان-دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ عضو شورایعالی نظام پزشکی یکی از قسمت هایی را که معمولا در ارزیابی سلامت بدن افراد مورد بررسی قرار نمی گیرد را سیستم اسکلتی عضلانی عنوان […]

بررسی جایگاه مفهوم سلامت نمی تواند جدای از طرح عظیم تحول سلامت باشد

عضو شورایعالی نظام پزشکی: سازمان-شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه بررسی جایگاه مفهوم سلامت نمی تواند جدای از طرح عظیم تحول سلامت باشد، گفت: این مهم وظیفه وزارت بهداشت است که با ارزیابی جامعی از چگونگی “نحوه اجرای” طرح جامع سلامت، بازخوردهای آن را در تمامی سطوح مورد ارزیابی و […]

برای اولین بار در تاریخ کشور کانادا یک ایرانی رییس یک اتحادیه شد.

برای اولین بار در تاریخ کشور کانادا یک ایرانی رییس یک اتحادیه شد. در انتخابات اتحادیه استوپات های کشور کانادا دکتر شاهین پور گل با ۸۲% آرا رییس اتحادیه استوپات های کشور کانادا شد.