دکتر شکوهی عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت : ساز و کارهای اجباری برای بیمه شدن طبقات ضعیف فراهم نیست

IMG_4142_resizeساز و کارهای اجباری برای بیمه شدن طبقات ضعیف فراهم نیست
سازمان-پنج‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴
هدف ازاجرائی نمودن بیمه همگانی زیرپوشش درآوردن اقشار ضعیف است اما سازوکارهای اجباری برای بیمه شدن آنهادرمراکزدرمانی فراهم نیست.
دکتر فرجود شکوهی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان در خصوص اتهامات وارده به کادر پزشکی بیمارستان خمینی شهر اذعان داشت : حادثه خمینی شهراصفهان بسان سربازکردن آبسه ای بودکه درزیرپوست خودعفونتی راپنهان می داشت ودرواقع به نوعی واقعیاتی راکه درزیرپوست جامعه مخفی شده بود ، عریان ساخت.
وی افزود :درریشه یابی این حاثه اگربخواهیم آن را مجردومنفعل ازکلیت حوادث جامعه بررسی کنیم به مقصودنمی رسیم وازآن نتیجه ای حاصل نخواهدشد زیراپدیده های اجتماعی بسان حلقه های زنجیربهم پیوسته وتفکیک ناپذیرند.
وی ادامه داد :ازطرف دیگراگربخواهیم مطلق انگاری کنیم یعنی به مسائل وحوادث جامعه نگاه صفروصدیاسیاه وسفید داشته باشیم ره بجائی نخواهیم برد ، زیرا امورات بشری همه قراردادی ونسبی بوده ومطلق وثابت نیستند.

وی با اشاره به اینکه درورای تمامی اینگونه حوادث با موضوع بسیارمهمی مواجه می شویم که معمولا”نادیده گرفته می شود؛ اظهار داشت حلقه مفقوده انسانیتی است که اتفاقا”درمیان انسانها ناپدیدشده است و اگربخواهیم دنبال مقصربگردیم بایدوجدان خویش راقاضی کرده وریشه های بروزاینگونه حوادث رادرسطح کلیت جامعه بیابیم.
دکترشکوهی با بیان اینکه تردیدی نیست که پزشک وپرستارنیزجزئی ازآحاد این جامعه اند تصریح کرد : فاجعه آن جاشکل می گیردکه درقانون ، رابطه بین بیمار و پروسه درمان برحسب “پول”تعریف وتبیین می شود بطوری که بعضا”کسب درآمد بیشترانگیزه اصلی کاردرسطوح مختلف درمانی می گردد.

وی اضافه کرد : برخی طبقات ضعیف اقدام به تهیه دفترچه بیمه نمی کنند درحالی که هدف ازاجرائی نمودن بیمه همگانی زیر پوشش درآوردن همین اقشار است وچرا سازوکارهای اجباری برای بیمه شدن آنهادرمراکزدرمانی فراهم نیست ؟

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت :آیا تعیین تعرفه ای چنین بالا برای ۳عددبخیه ساده به مفهوم نعل وارونه نیست؟ واینکه این سیستم پرهزینه اتوپیای عدالت دردرمان راجوابگوست؟ و مهمتر آنکه اصولا وقوع چنین حوادثی چند درصد مشکلات درمان را شامل می شود ؟ امری که موجب می شود خدمات حیاتی جامعه پزشکی نادیده انگاشته شود.

همه آحاد جامعه باید در یافتن حلقه مفقوده اخلاق و انصاف کوشا باشند

وی با تاکید بر اینکه هیچ کس قصدتبرئه مجریان امررا ندارد ؛ خاطرنشان کرد : ؛ انصاف و همنوع دوستی بکوشند وآن رادرجایگاه شایسته وبایسته آن بنشانند ؛آنچنان که سربازکردن این آبسه می تواند بهانه وانگیزه ای جهت کشف ؛ حل وبازبینی مشکلات حوزه درمان باشد.
وی با اظهار تاسف از اینکه عمق فاجعه وقتی آشکارمی گردد که همین اجتماع حساس به وقوع چنین حادثه ای ،نسبت به وقوع فاجعه ای به مراتب بزرگتر بی تفاوت است ؛ افزود :آن جا که یک پزشک جراح مغزواعصاب درتصادفی به شدت آسیب می بیند و ملتمسانه ازعابرین تقاضای کمک ورساندن خود به بیمارستان را می کند، همین مردم جامعه فقط ناظرجان کندن او می شوند کسی که خودجان انسان های بیشماری را را نجات داده است.
به گفته شکوهی موج سواری یکی ازشاخصه های اجتماع ما محسوب می شود . دونوع برخورد بادوحادثه ای که ازنظرعمق اتفاق قابل قیاس با هم نیستند ؛ خلاصه آنکه وقوع چنین حوادثی از این نوع باید ما را بسوی پارامترهای اجتماعی سوق دهد که دریابیم کجائیم و کجا باید باشیم.

http://irimc.org/NewsDetail.aspx…

۲۰۱۵۱۱۲۶_۱۵۱۷۲۱_resize

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *